Ysteriet

Til turoversikt
Forrige Neste

Du er her nå;

Lenker til eksterne data
Ingen

Tur: Historisk vandring i Bødal

Her låg ysteriet .

Ved den historisek vandringa ser ein berre skiltet som markerar kvar ysteriet låg. Ysteriet var det einaste huset i sjølve Bødal som stod att etter ulukka i 1936. Her vart det gjort opp varme og huset vart nytta som sjukestove der dei døde og skadde vart samla. Husa på Solvangbruket som låg like nedanfor ysteriet, vart tekne av båra.

1. 2010. Skilt som markerar kvar ysteriet låg