Traktorvegen mot vatnet

Til turoversikt
Forrige Neste

Du er her nå:

Lenker til eksterne data
Ingen

Tur: Historisk vandring i Bødal

Oversikt over traktorvegen mot vatnet .

På høgre sida av traktorvegen ligg eit raudt hus merka som Kolbeinbruket. Vidare var det i 2010 støypt ny grunnmur nedanfor dette huset. Frå starten av vegen er det dessutan ovarsikt over den dyrka marka på denmne sida av Bødalselva, og utsikt mot arealet som er tilvakse med skog. Dette er kanskje den beste oversikta over området med gardstun før 1936.

1. 2010. Noverande hus på Kolbeindbruket
2. 2010. Oversikt over traktorvegen og flatene på sørsida av Bødalselva
1. 2010. Oversikt over traktorvegen og flatene på sørsida av Bødalselva