Lassebruket og Myrhaugbruket

Til turoversikt
Forrige Neste

Du er her nå:

Lenker
Lassebruket i Bødal.
Myrhaugbruket i Bødal.

Tur: Historisk vandring i Bødal

Lassebruket og Myrhaugbruket .

Lassebruket hadde husa sine i den øvste rekkja i klyngetunet i Bødal før 1905, men husa blei likevel tekne av båra. Ved utskiftninga i 1905 fekk Lassebruket hovudteigen sin på Nesodden, og der vart også heimen bygd opp på nytt. Ved ulukka i 1936 slo båra over Nesodden, og husa vart tekne også denne gongen. Forfattaren av boka "Lodalen fager og fårleg", Sigurd Nesdal, ovetok dette bruket etter ulukka i 1936.

Myrhaug, vart etablert i 1914 ved frådeling frå bruk nr 6.Heimen vart etablert av Rasmus Samuelsen Bødal. Han var son på bruk nr 6, og overlevde ulukka i 1905.Oså husa på Myrhaug vart teken av båre ved ulukka i 1936. Anders Bødal frå Lassebruket overtok Myrhaugbruket i 1939. Han har i fleire år resit rundt og helde foredrag og vist lysbilete frå Lodalsulukka.

2010. Skilt som markerar plasseringa av Lassebruket
2010. Marit ser på skiltet for Lassebruket
2010. Skilt som markerar plasseringa av Myrhaugbruket
2010 Skil med pil som viser retning for stiane i kryset