Parkeringsplassen i Bødal

Til turoversikt
Forrige Neste

Du er her nå;

Lenker til eksterne data
Ingen

Tur: Historisk vandring i Bødal

Parkeringsplassen på nordsida av elva. 8/7-2010 .

På grunn av at parkeringsplassen ved minnetavla var full av bilar, valde vi å køyre tilbake til Bødal og parkere på nordsida av brua over Bødalselva. Dette var grunnen til av vi gikk den historiske vandringa i motsett retning av det som var oppmerka. Frå parkeringsplassen er det flott utsikt mot Ramnefjellet som i si tid la Bødal øyde. På andre sida av elva ser vi dagens hus på Kolbeinbruket, og traktorvegen mot Lovatnet bår bak det.

1. 2010. Parkeringsplassen i Bødal