Fottur. Storerunden 2011.

Storerunden
(Samling av bilda fra tur rundt Loen)

Turen startar frå Sjurebruket like nedanfor kyrkja. Ein går innover til Lofossen. Kryssar elva og går tilbake på andre sida med Saghølern, bustadfeltet på Brennhaugen og forbi Nordfjord kjøtt.

Ein føl den kommunale vengen til ein møter riksvegen i Lovik. Der går ein på gangsti langs denne. På vestsida har ein då Lovik Camping , idrettsplassen og Loen skule. Ein passerar langs Loen hotell, kryssar elva og føl gangvegen til avkøyrsla til butikken. Der kryssar ein vegen og går på elvesida av Loenfjord hotell til båthamna.

Her krysser ein vegen og går tilbake langs Hotel Alexandra og vidara innover mot Lotunet og opp til kyrkja. Derfrå er det kort veg ned til Sjurebruket der turen starta

1. Våningshuset på Sjurebruket
2. Våningshuset på Sjurebruket med Skåla som bakgrunn
3. Utsikt mot fjorden frå Lotunet nedre del
4. Utsikt mot fjorden. Grana borte
5. Lotunet- kyrkjevegen
( (Sjå artikkel i Fjordingen)
6. Prat med naboen over gjerdet
Sjå artikkel i Fjordingen .
7. Vedlikehald av Trulsnystova
8. Nytt våningshus på trulsbruket
9. Teigane og Lotunet
10. Nyplanta jordbærfelt på teigane
11. Utsikt mot det nye våningshuset på Trulsbruket
12. Gjerstunhusa i Loen
13. Mot tunet på Isakebruket
14. Mot Gamle-Isake og Fjøsane
15. Sommarfjøsen på tomta etter Gamle Isake
16. Jakob Loen og stabburet på Gamle-Isake.
17. Gamle Isake før 1936
18. Frå Lofossen mot Revholen
19. Fjøsane i 1938 få år etter rasulukka
20. Inntaket til laksetrappa
21. Fossen sett frå brua og oppover mot demma
22. 1991 Demma i Lofossen
etter at ho hadde rasa ut.
23. 2000 Den nye demme i Lofossen
(nokre få år gamal) .
24. Fossen sett frå brua og nedover
25. Ny bruk over Lofossen. 2000
26. 1991 Steinbru ovar Lofossen før 1936.
27. 1936 provisorisk bruk over Lofossen.
28. Saghølen sett frå stien ned frå
kommunevegen på sørsida (kvia)
29. Saghølen med fokus på Skåra
på nordsida av elva
30. Saghølen med fokus på utlaupet
frå laksetrappa på nordsida
31. Utsikt oppover mot Lofossen frå Saghølen
32. 2005. Rydding av skog og ny sti
33. Rekkehus på den gamle ungsomshustomta
34. Ungdomshuset ved åpning i 1915/1916
35. Nordfjord kjøttindustri
36. Jorddyrking bak Brennhaugen 1980
37. Jordbruksarealet bak Brennhaugen 2011
38. Huset i kvitefjellet 2006
39. 2011. Bustadfeltet i kvitefjellet
40. Sakrishusa med våningshus og driftsbygning
41. NK. Kontorbygget
42 Stryn betongelement
43. Trollhaugen hytter. 2006
44. Gamalt hus på Trulsbruket bygt i 1938.
Huset stod framleis hausten 2011.
45. Bustadshuset på Famigardsbruket.
46. Gardfjøsen på Framigardsbruket.
47. NK sitt bustadfelt mot Lovik camping.
48. NK. Tilbygg på industrianlegget.
49. NK. Planert område mellom industirbygget og bustadfeltet.
50. NK. Ferdig parkeringsplass.
51. NK. Utgraving av tomt for fryseri.
52. NK. Klargjort tomt for fryseri.
53. Båthamna sett frå vegkrysset.
54. Nausta sett frå parkeringskplassen.
55. Loen skule sett frå parkeringplassen.
56. Loen skule 17. mai.
57. Nybygget til Mattilsynet
58. Resepsjonen til Lovik Camping
59. Krodelen og resepsjonen til Loen Hotel
60. Svømmebaseng (Loen hotell) og hytter ca 1973
61. Lovik camping. oversikt ca 1970
62. Ny gang- og sykkelveg over Loelva.2004
63. Utsikt langs fylkesveg 60 mot Lovik
64. Utsikt mot fjorden og Lovik camping med campingvognar
65. Utsikt langs elva mot fjorden med Lovik camping sine campinghytter
66. Øyrabakken 2007
67. Øyrabakken ca 1930
68. Utsikt mot Lotunet
69. Bustadshus. Tidlegare butikk
70. Husa på Loøyra
71. Butikken i Loen med buss-stopp
72. Utviding av fasaden av Butikken
73. Loelva og hotell Loenfjord med Skåla i bakgrunnen
74.Nærbilde av Hotell Loenfjord
75. Utsikt frå utlaupet av Loelva
mot Hotel Alexandra og Heggelia
76. Utsikt mot Loen skule/barnehage på andr sida av elva
77. Småbåthamna til Hotel Alexandra
78.Utsikt frå småbåthamna mot hotell Loenfjord
79. Tilbygget til hotellet mot vest med Spaanlegg og utandørs sømjebasseng
80.Hotellet - hovedbygget sett frå parken sør for hotellet
81. Hotel Alexandra- inngangen
82. Husa på Marksusbruket
83. Vegen tilbake til hotel Alexandra
84. Vegen frå hotellet til Lotunet
85. Vegen frå hotellet til Lotunet
86. Tindebudsteinen og Lotuent
87. Tindebudsteinen og Erkebruket
88. Hogabakken, Tindebuda og Lotuent
89. Tindebuda og Klovsteinen
90. Lokyrkja med steinkrossen
91. Minnesteinane om Lodalsulukkene.
92. Arkeologisk utgraving - kyrkjegarden
93. Arkeologisk utgraving- parkeringsplassen.
94. Utsikt frå kyrkja og ut over fjorden
95. Loen pensjonat
96. Vegen frå kyrkja tibake til Hotellet

Takk for turen
Velkomen tilbake
(Kanskje fleire bilde seinare)