Målet for turen:
Skålatårnet

Til turoversikt
Forrige Neste

Lenker til eksterne data:

Tur: Skåla

Kanten av fjellsida som er synleg frå Lotunet .

Frå Skaret ovenfor Skålavatnet går stien langs kanten av fjellsida mot Loen. Dette er det høgte punktet av Skåla som er synleg frå Lotunet. Herifrå går det en fjellrygg bakover mot aust opp til toppen og Skålatårnet. Det er med bilde frå dette om rådet i Svein Lunde sitt arkiv: Skaal0507 ,

1. 2000. Toppen av Skåla som ikkje er synleg frå Lotuent
1. 1968. Utsikt mot Loen frå kanten av fjellsida mot Loen