Målet for turen:
Skålatårnet

Til turoversikt
Forrige Neste

Lenker til eksterne data

Tur: Skåla

Utsikt mot Lovatnet .

Frå Skålavatent går stien først opp i skaret mot søraust. Opp mot skaret brukar det vanlegvis å ligge snøbre. Frå Skaret går stien mot nord langs kanten av bratthenget mot Loen og så mot aust opp til toppen og Skålatårnet. I perioden mellom 1905 og 1913 vart det bygt veg til Skålatårnet med trappetrinn i ura mellom breane. Den gongen var breeane større enn i dag og derfor går vegen gjennom ur utan trappetrinn enkelte stadar. Frå stien mellom Skålavatent og Skaret viser ein til bilde frå Svein Lunde sitt arkiv: Skaal0508. Bakanfor Skaret er det utsikt mot Brengsfjellet og ned i Lovatnet.

1. 2000. Toppen av Skåla som ikkje er synleg frå Lotuent
1. 1968. Utsikt mot Lovatnet nedanfor Skålatoppen
1. 2010. Toppen av Skåla sett frå Agjeld