Målet for turen:
Skålatårnet

Til turoversikt
Forrige Neste

Lenker til eksterne data
Ingen

Tur: Skåla

Fjellsida under Skåla. (testxx)

Frå Sjingla går stien først i ei sløyfe mot nordaust, og deretter mot sør-søraust. Sjingla og litt av stien ovanfor ligg bak fjellryggen Aksla og er ikkje synleg frå Loen. På tilsvande måte ligg Skålavatnet bak Vesleskåla og er heller ikkje synleg frå Lotunet. Mellom desse punkta går stien under den breie fjellsida på Skåla med flott utsikt mot Loen. I eige bildearkiv har ein berre eitt bilde med denne utsikten og viser derfor til bilde i Svein Lunde sitt arkiv: Skaal0505 , Skaal0506

1. 2011. Utsikt mot Loen frå fjellsida under Skålatoppen
Stien går vidare mot søraust opp mot Skålavatnet.