Målet for turen:
Skålatårnet

Til turoversikt
Forrige Neste

Lenker til eksterne data
Ingen

Tur: Skåla

Skålavatnet .

Skålavatnet ligg mellom Storeskåla og Vesleskåla. Vatnet er islagt til langt ut på våren, men på sommarstid er det åpent og det er ein idyllisk stad. Frå vatnet ser ein ikkje ned til Loen på grunn av Vesleskåla som stengjer for utsikten.

1. 1981. Idyll ved Skålavatnet
2. 2007. Skålavatnet sett fra Skaret ovanfor
Frå Skålevatent går stien først opp i skaret mot søraust. Deretter mot nord langs kanten av bratthenget mot Loen og så mot aust opp til toppen og Skålatårnet.