Målet for turen:
Skålatårnet

Til turoversikt
Forrige Neste

Lenker til eksterne data:

Tur: Skåla

Starten på turen. Parkeringsplassen på Tjugen .

Fotturen til Skåla startar på Tjugen. Når ein kjem frå Loen, køyrer ein forbi Tjugen camping, og forbi gardsvegen til gardstuna på Tjugen. Deretter kjem ein til parkeringplassen som ligg mellom fylkesvegen og elva. Her er det plass til ca 50 bilar. I enden av parkeringsplassen er det ei informasjonstavle med mellom anna 3D bilde av fjella i Loen med innteika turstiar.

1. Oversiktsbilde som viser Parkeringsplassen for tur til Skåla
2. Nærbilde av parkeringsplassen for tur til Skåla
3.Bilde av fjlella i Loen med innteikan turstiar.
4. Vegen opp innmarka på Tjugen mot Skåla
Frå parkeringsplassen går turen oppover langs veg over innmakra. Deretter kan ein velgje traktorveg i ei sløyfe mot motvest, for deretter å kom einn på stien, eller ein kan følgje stien rett opp heile vegen. Når en føl stien oppover fra enden på traktorvegen, har ein Tjugenfossen på høgre sida. Fossen er ikkje synleg frå sjølve stien.