Loen sokn - Tjugen - Husmannsplass utan jord - Lars Knutsen TjugenDetalj - Bilde - Kilde - Tekst

Lars Knutsen Tjugen

Født:1755-05-20 Død:1810-02-11
Fødested:Tjugen Bosted:Tjugen, husmannspl. utan jord
Yrke:Husmann og smed
Merknad:I følgje bygdeboka var det den 4 år yngre broen Johannes som vart brukar på bruket til faren. I folketeljinga er båder Lars og Johannes oppførde med eigne hushaldningar. Lars er oppførd som Jordløs huusmand og smed.

Familie

Jørgen Magnesen Tjugen f.1692   Kristi Trulsdatter Åning    Salve Simonson Haugen f.1690   Sigrid Sjursd. Sæten f.1702 
     
   
 Knut Jørgensen Tjugen   Helge Salvesdatter Sæten f.1718   
   
  
 Lars Knutsen Tjugen 
Ektefelle
Marthe Olsdatter Loen f.1756   
  
 Barn
Helge Larsdatter Tjugen f.1789 
Maren Larsdatter Tjugen f.1790 
Helge Larsdatter Tjugen f.1792 
Mari Larsdatter Tjugen f.1795 
Knud Larssen Tjugen f.1797