Personer - Knud Clemmetsen OppheimDetalj - Bilde - Kilde - Tekst

Knud Clemmetsen Oppheim

Født:1769-11-05 Død:1827-11-18
Fødested:Opheim Bosted:Kjeldstad, Øvre Holmem
Merknad:Rune Bergesen: Knud Clemetsen Opheim født 05.11.1769. Gift i Norddalen 27.06.1802 med Marte Johannesdatter Blombak, jeg mener at hun kom fra Tryggestad, dette begrunner jeg med fadrene på 1 barnet. BB vet ikke hvor Marte ble av, men garden Blombak finnes jo ikke i noen registre, utenom i 1801, den har tydeligvis blitt til Blomberg i kildene, men BB sier ingenting om at garden har hatt andre navn, de er ikke å finne på garden Blomberg(bak) selv om de får alle sine barn der, de er heller ikke å finne død i kb, Knud er død før 1832, da der er skifte etter broren Rasmus. Vi får la denne stå åpen til siden, kanskje der dukker opp nye opplysninger siden, jeg har funnet 7 barn, kanskje flere. Alo: Bygdeboka for Holm, bind II side 294: Knut Clemetsen bygsla bruket Øvre Holmem gnr/bnr 167/1 fra 1819. Han kalte seg da Homem. Han kom fra Kjeldstad. Følgjande barn er nemnde i bygdeboka for Holm: Johan (1805-49), Anna (1807-94), Karolus (1811-88), Berit (1814-99) og Knut (1819-1907). Birthe som ble født 31.10 1802 er ikkje nemnd i bygdeboka. Her er kilden: Hei, her er mer opplysninger om Knud Clemetsen Opheim 1769-1827 https://forum.arkivverket.no/topic/217635-knud-klemensen-holmem-1767-1827-hvor-kom-han-og-familien-fra/

Familie

Anders Clemmetsen Opheim f.1688   Anne Pedersdatter    Ola Larsen Hogrenning f.1697   Gjertrud Andersdatter Hogrenning f.1688 
     
   
 Clemmet Anderssen Oppheim f.1726   Brite Olsdatter Hogrenning f.1733   
   
  
 Knud Clemmetsen Oppheim 
Ektefelle
Marte Johannesdatter Blombak f.1781   
  
 Barn