Personer - Ingebor Simensdatter AflemDetalj - Bilde - Kilde - Tekst

Ingebor Simensdatter Aflem

Kilder

DatoTypeRolle
1780-01-29VielseBrud
Rasmus Absalonsen Lunde og Ingeborg Simensdatter Aflem gift 29.1.1780, trolovet 11.12.1779 (kom ikke med automatisk fordi ingen var knyttet til gårder i lLoen sokn, ble derfor overført manuelt fra den digitale kirekboken)
1780-02-17DåpMor
*Barn: Absalon Loen *Far: Rasmus Absalonsen *Mor: Ingebor Simonsdatter
1782-05-19DåpMor
*Barn: Anna Loen *Far: Rasmus Absalonsen *Mor: Ingebor Simonsdatter
1785-07-02DåpMor
*Barn: Simon Loen *Far: Rasmus Absalonsen *Mor: Ingebor Simonsdatter
1786-07-09DåpMor
*Barn: Peder Loen *Far: Rasmus Absalonsen *Mor: Ingebor Simonsdatter
1787-05-14SkifteEktefelle-skift
5364. Skifte etter Rasmus Absalonsen Loen (1785-1787) Yngve Nedrebø: Skiftet er datert 14. mai 1787 og nevner enken Ingeborg Simensdatter og barna Absalon Rasmussen, 7, Peder R., 1, og Anne Rasmusdatter, 4. Som formynder for den eldste står Rasmus Olsen Loen, for de to yngste Anders Simensen Aflem.
1787-11-07VielseBrud
*Gift: 07.11.1787 *Trolovet: 26.08.1787. *Mann: Peder Østensen, Sollien *Kvinne: Ingebor Simonsd., Loen *Diverse: Ungk.Enke
1790-05-23DåpMor
*Barn: Rasmus Loen *Far: Peder Jonsen *Mor: Ingebor Simonsdatter
1794-10-08DåpMor
*Barn: Synneve Loen *Far: Peder Østensen *Mor: Ingeborg Simonsdatter
1794-10-08DåpMor
*Barn: Ragnilde Loen *Far: Peder Østensen *Mor: Ingeborg Simonsdatter
1801-02-01HushaldKone-tell
1801 Loen-Loen: *Peder Østensen. Huusbonde. 47 *Ingebor Simonsdtr. Hans kone. 45 *Rasmus Pedersen. Deres søn. 11 *Absalon Rasmusen. Sted børn. 21 *Anna Rasmusdtr. Sted børn. 19 *Anders Colbensen. Huusb. 1ste kones forældre. 72 *Brithe Salvesdtr. Huusb. 1ste kones forældre. 76 *Salve Andersen. Deres søn. 42. ALo: Peder Østensen var ugift då han gifte seg med enka Ingebor Simonsdatter. Det synest derfor å vere feil at Anders Colbensen er husb. 1 st kones foreldre.
1802-06-28SkifteEktefelle-skift
6789. Skifte etter Peder Østensen Loen (1799-1803) Erik Nedrebø. Dater 28. juni 1802. Skifte etter begjær av Ingebor Sjursdatter og hennes mann Peder Østensen. Hans arving, sønnen: Rasmus Pedersen, 11 ½ år.
1802-06-28SkifteSkifte-person
6788. Skifte etter Ingebor Sjursdtr Loen (1799-1803) Erik Nedrebø: Datert 28. juni 1802. Skifte etter begjær av Ingebor og hennes mann Peder Østensen. Hennes arvinger: Anne Rasmusdatter, g.m. Ole Ellingsen Loen, Rasmus Pedersen, 11 ½ år.
1829-03-02DødsfallDen døde
*Død: 02.03.1829 *Begr.: 05.03.1829 *Navn: Ingebor Simonsdatter *Født/alder: 73 *Bosted: Loen