Nordsida - Bergset - Villumbruket (5) - Niels Halversen VallagerDetalj - Bilde - Kilde - Tekst

Niels Halversen Vallager

Født:1791 Fødested:Vallager
Bosted:Bergset, bruk nr 5
Merknad:Gift: 01.07.1827 med enka på bruk 96/5

Familie

          
     
   
       
   
  
 Niels Halversen Vallager 
Ektefelle
Barbro Hansdatter Hægdal f.1792   
  
 Barn
Dorthe Nilsdatter Bergset f.1828 
Christie Nilsdatter Bergset f.1830 
Brithe Nielsdatter Bergset f.1833 
Helge Hansine Nielsdatter Bergset f.1834 
 
Gift: 01.07.1827 *M-navn: Niels Halversen *K-navn: Barbro Hansdatter *M-gard: Vallager K-gard: Hægdal-Bergsætter *M-født: 36 *K-født: 36 *M-far: Halver Nielsen Vallager *K-far: Hans Jensen Hægdal *Merknader: enke