Loen sokn - Loen - Loøyra - Christoffer RavnDetalj - Bilde - Kilde - Tekst

Christoffer Ravn

Død:1786 Bosted:Loen, Loøyra
Merknad:Bygdeboka: Johan Kristofer Kr. Ravn. Han var f. i Lårdal, Telemark, 1699, vart i 1718 korporal i Aurl. komp., der frenden hans, J. G. Meidel, var sjef, i 1738 offiser, i 1749 pr.løytn. ved Strynske komp., kaptein ved same 1762, men ikkje sjef, avskil i 1722 (alo_ må være feil), d. og gravlagd i Lokyrkja 87 år g. 1786. K.: 1. Thale Helene Køpke. d. f. 1751. 2. Anne Sofie å Mønnichen, d. og gravlagd i Lokyrkja 85 år g. 1794. Av deira ti born døde mange i ung alder.

Familie

          
     
   
       
   
  
 Christoffer Ravn 
Ektefeller
Thale Helene Køpke 
Anne Sophie Møinichen   
  
 Barn
Gerhard Christian Ravn 
Hans Henrich Ravn 
Jens Christian Ravn 
Petter Andreas Ravn 
Thala Helene Christophersdatter Ravn f.1753