Personer - Arnlaug Jonsdatter DragesetDetalj - Bilde - Kilde - Tekst

Arnlaug Jonsdatter Drageset

Kilder

DatoTypeRolle
1918-05-14DåpDåpsbarn
Gard Loen *Barn: Arnlaug f. 14.05.1918 *Far: John Andersson f. 1876 Landhandler *Mor: Brita Valdemarsdotter f. 1874
1920-12-01HushaldDatter-tell
Loen-Drageset NR-1, hp, g, John Andersen Drageseth, f. 20.10-1876, Landhdl. Kjopmand og Baker NR-2, hu, g, Britha Valdemarsd. Drageseth, f. 31.01-1874, Ldhl. Kjøpmands hustru Husmor NR-3, d, u, Lina Johnsdatter Drageseth, f. 19.03-1900, Bestyrer av telefonstation NR-4, s, u, Valdemar Johansen Drageseth, f. 16.08-1901, Handelsskoleelev p.f. NR-5, d, u, Alvhild Johnsdatter Drageseth, f. 22.09-1904, Forsettelsesskoleelev p.f NR-6, d, , Jorun Johnsdatter Drageseth, f. 16.06-1906, Barn NR-7, s, , Asbjørn Johnsen Drageseth, f. 17.02-1908, Barn NR-8, d, , Kelfrid Johnsdatter Drageseth, f. 08.11-1909, Barn NR-9, s, , Bjarne Johnsen Drageseth, f. 25.08-1911, Barn NR-10, s, , Trygve Johnsen Drageseth, f. 19.04-1915, barn NR-11, d, , Arnloug Johnsdatter Drageseth, f. 14.05-1918, Barn
1942-06-20VielseBrud
Vielse 20.06.1942 *Brudgom: Einar Solheim, Loen f. 1911 Gardbr. *Brud: Arnlaug Jonsdotter Drageset, Loen f. 1918 Hj.værende *Far Brudgom: Elias Solheim *Far Brud: Jon Drageset
2004-10-07GravminneDen gravlagde
Gravminne Loen. Id: 867569, Arnlaug  Solheim , Fødd: 14/5-1918, Død: 7/10-2004, Gravlagd: 12/10-2004.