Personer - Gunhild Terese NappenDetalj - Bilde - Kilde - Tekst

Gunhild Terese Nappen

Ca. år: 1940, Kopiert frå Loen i Bilder. Tekst frå boka om Sætrar i Olden og Loen side 175: Dette må vera ein søndag, 1940. Gutane er komne opp på setra. Her er det grammofon-musikk, og jentene er kledd i sin finaste stas. Namn frå venstre: Olina Loen, Ingeborg Kolset, Ragna Sæten, Kari Sæten, Gunnhild Nappen, Møyfrid Sæten, Ingeborg Napsholm, Gudrun Sæten, Einar Solheim, Jostein Loen, ukjent, Ivar Dåireflot. Sistnemnde var og fotograf.