Personer - Anna Monsdatter StrandDetalj - Bilde - Kilde - Tekst

Anna Monsdatter Strand

Født:1902-04-10 Død:1982-04-19
Fødested:Davik Bosted:Opheim 1920/Davik/Begen
Merknad:Kilde for registrering. Bosatt på Opheim, bruk 81/5 ved folketellingen 1920, f. 1902-04-10. Hus- og gardsarbeid. Fødested Davik. Har funnet henne på Almenning i Davik kommune ved folketellingen 1910. Faren var der registrert med egen husholdning på et bruk hvor hans datter Tea Monsdatter f. 1888-04-21 var gift med gårdbrukeren (Ole Almenning f. 1882-01-05). Faren hennes var registrert som dagsarbeider, gårdsarbeide f- 1860-09-23. Hans kone var Christi Rasmusdatter f. 1863-05-20. Anna var oppført som datter f. Davik 1902-04-10. Digitalarkivet: Anna Rasmine Strand, f. 1902-04-10, funnet som død i Bergen 1982-04-19

Familie

Anders Jørgen Monssen Strand f.1822   Ragnhild Rasmusdatter Grønfur f.1833       
     
   
 Mons Anderssen Strand f.1860   Christie Rasmusdatter Auflem f.1862   
   
  
 Anna Monsdatter Strand 
 
  
 Barn