Reise i bilde.
Gard Nesdal Indre Gnr 78.

Tilbake til:
Bilde-visning
Start Reise i kart
Sokn: Loen

Denne sida viser:

Kartnivå: Gard
Nesdal Indre, Gnr: 78
Modular.

Til LOKHIS: Nett *** Lokalt
Bildegalleri
Tekst
Brukpunkt
Bildepunkt

Flybildegrunnlaget og tunplasseringa er frå 1993

Vanleg meny
Monsbruket, bruk nr 1
Larsbruket, bruk nr 2
Annbjørnbruket, bruk nr 3
Fredsvoll, bruk nr 4
Plass under nr 2 Bødal (9001)
Plass under Nesdal (9002)