Reise i bilde.
Bruk 78/9001 tekstmeny

Tilbake til:
Start Reise i kart
Sokn: Loen
Gard: Nesdal Indre, gnr 78
Plass under Bødal i Nesdal Indre, ID nr. 78/9001

Denne sida viser:

Kartnivå: Bruk
Nesdal indre.
Plass under Bødal. ID nr 78/9001
Tekstmeny.

Bygdeboka. Eigar- og brukarliste for kvart bruk

  • 78/9001 Plass under Bødal i Nesdal indre
    Her er det rekna med at bygdeboka har bytta om kven av dei to skorte-plassane som høyrde til Bødal og til Nesdal.