Reise i bilde.
Bruk 78/9002 tekstmeny

Tilbake til:
Start Reise i kart
Sokn: Loen
Gard: Nesdal Indre, gnr 78
Plass under Nesdal indre, ID nr. 78/9002

Denne sida viser:

Kartnivå: Bruk
Nesdal indre.
Plass under Nesdal Indre. ID nr 78/9002
Tekstmeny.

Bygdeboka. Eigar- og brukarliste for kvart bruk

  • 78/9002 Plass under Nesdal indre
    Her er det rekna med at bygdeboka har bytta om kven av dei to skorte-plassane som høyrde til Bødal og til Nesdal.