Reise i bilde.
Gard Marså, tekstmeny

Tilbake til:
Start Reise i kart
Sokn: Loen
Gard: Marså, gnr 83

Denne sida viser:

Kartnivå: Gard
Marså, gnr 83
Tekstmeny.

Bygdeskildring

Bygdeboka for Innvik og stryn. Matrikkelutkastet av 1950 på internett