Losjehuset Dalheim

Til turoversikt
Forrige Neste

Du er her nå:

Lenker
Gjerstunbruket i Bødal.
Gjerstunhuset i Loen.

Tur: Historisk vandring i Bødal

Losjehuset Dalheim .

Losjehuset Dalheim vart bygt i 1926 etter at losje "Lodalskåpa" av I.O.G.T. vart skipa 6. mars 1910.I 1918 hadde losjen 43 medlemmer og i 1936 var talet 31. Av desse var det 16 som miste livet i ulukka dette året (Kjelde Sigurd Nesdal: Lodalen fager og fårleg). Losjehuset vart også brukt til stemner, samlingar og møter av ymse slag.

Losjehuset låg på nedsida av vegen mot Nesodden før ein kom til Gjerstun. Losjehuset vart teke av båra i ulukka i 1936

2010. Skilt som markerar plasseringa av Losjehuset Dalheim