Bilde. Fottur

Tilbake til Startsiden

Meny bildevsining

MENY
Fottur

Komplett turopplegg. Gjeld PC.
Lofjellet
Skåla
Storerunden Loen
Bødal historiksk

Turomtale.
Storerunden Loen
Lofjellet
Skåla
Bødal historiksk

Turbilder.
Lofjellett
Skåla
Storerunden Loen
Bødal historiksk

Fottur

Opplegg for presentasjon av turar med turkart og utsiktspunkt.

Ideen for presentasjon av fot-turar vart til i perioden 1990-2000 i samband med bruk av geografiske informasjonssystem.

Som grunnlag for presntajonen vert det nytta bakgrunnskart (flybilde) med innlagt tursti. Langs stien er det avmerke utsiktspunkt. Til kvart punkt er det knytta bilde og omtale.

Som eksempel på opplegget for fottur, vert det anbefalt å sjå presentasjonen for Storerunden Loen. Denne er ajojurført til og med 2017. Fjellturane er ufullstendige både når det gjeld turomtale og turbilde. Presenasjonen for historisk vandring i Bøda er overlessa med informasjonspunkt og er derfor uoversiktleg.

Eksempel på kartbilde med tursti på Lofjellet er nytta som illustrajonsbilde her på startsida for fottur.

Det som er laga, må reknasst som prototypar. I staden for bruk av geografisk informsjonssystem er det nytta kartbilder. Koordinatane stemmer ikkje når bildet vert forminska. Ved bruk av mobiltelefon vert det anbefalt og bruke vanleg meny for å velge informasjonspunkt (Forrige/Neste) i staden for å klikke på punkt i kartet

Turomtaler og bildegalleri for kvar tur vert tilpassa for bruk på mobiltelefon.