Nordfjord - Nordsida - Bergset - GeilaneDetalj - Eier/bruker - Bilde - Kart - Tekst

Geilane

Eier/Bruker

Amund Christophersen Langved, f. 1803-03-04
Bygdeboka: bygslka plass av Mattisbruket på Bergset, men budde på Fohaugen på Sølvberg