Nordfjord - Loen sokn - HelsetBilde - Kart - Tekst

Helset

Bygdeskildring. Garden Helset

Flybildekart med oversikt over garden Helset. Kjelde: Finn.no

Garden Helset ligg omlag midt på Lovatent på Nordsida. Garden har skogsteig på sørsida.

Helset var eitt bruk til kring 1608. Garden vart då delt i 2 bruk mellom 2 brør. Bruka gjekk saman att i 1650-åra og garden var eitt bruk til 1810. Den vart då på nytt delt i to bruk, men i 1890 åra gjekk dei saman att. Det er bruk nr 2 som held fram i dag. Garden har hatt 3 bygselplaassar.

Helset har i dag gardsnr 74 i Stryn kommune. I matrikkeln frå 1838 fekk garden matrikklenr 43 i Olden skipreide og hadde då 44 som gammalt matrikkelnr.

Kartoversikt over garden Helset, avgrensa med eigedomsgrenser