Loen sokn - Loen - Isakebruket - Jacob Rasmusen Loen Detalj - Bilde - Kilde - Tekst

Jacob Rasmusen Loen

Kilder

DatoTypeRolle
1704-10-11SkifteSkifte-person
437. Skifte etter Jacob Rasmusen Loen (1704-1706) Skifte 11. Okt. 1704 etter Jacob Rasmussen som bodde på garden Loen. (Isakebruket, bruk nr 5 i Loen) Arvinger: Enken: Marette Olsdatter med lovverge Olle Rasmussen Loen. Barn: Anna Jacobsdtr 3 år gl. Christenze Jacobsdtr 3/4 år gl (Ikke nevnt verge for barna) Boet Bl.a. Jordegods 1 laup smørs leie udi den Sl. Mands brugede jord Loen Gjeld bl.a. til: Knud Larsen Loen Siver Rasmussen ibid Rasmus Giørven Anton Jacobsen Muri Anders Aflem Jacob Larsen Nesdal Sigri Eriksdtr Olle Rasmussen Aardahl Britte Rasmusdtr
1728-05-27SkifteSøsken-skifte
945. Skifte etter Sjur Rasmusen Loen (1727-1731) Skifte 27. mai 1728 efter avgangne sahl. Siur Rasmussen som bodde paa den gard Loen.(Sjurebruket i Loen) Nerveredne hans igjenlevede hustrue Kari Aamundsdatter, med hendes begierte lovverge den Dannemand Hans Hansen Loen, og som den sahl. Mand ved døden avgik uden Børn eller Livs-arvinger, blef angivet, som og till dels var nærverende hans igjenlevede Søskinde eller deris etterlatte Børn til at være hans neste arvinger navnlige: Ælste broder Ole Rasmusen Loen, andre broder Sahl. Jacob Rasmussens igjenlevede tvedne Døttre navnlige: Ane og Christentse Jacobsdøttre, og tredie Broder Anders Rasmussen boende i Ringeboe i Opplandene, samt en Søster ved navn Randi Rasmusdatter i Ligemaade i Oppland Mallene Rasmusdatter (hun er nå gift) fordrer for sin far med kapital og renter. Sjur Rasmussen var formynder for Jacob Rasmussens to døtre. Ved Sjurs død ble Ole Joensen Loen oppnevnt som deres verge Jacob Olsen Loen skulle ta vare på arven til Anders Rasmussen til ha kunne hente han sjølv. Rasmus Olsen skulle ta vare på arven til Randi Rasmusdatter til ho kunne hente han sjølv