Nordfjord - Loen sokn - Loen - IsakebruketDetalj - Eier/bruker - Bilde - Kart - Tekst

Isakebruket

Gård:Loen
Bruksnr: 1449/70/5
Løpenr 1838:120
Ca. år: 2000, Isakebruket i Loen med låve, våningshus og garasje sett frå Stubben