Loen sokn - Loen - Isakebruket - Ola Jonsen Detalj - Bilde - Kilde - Tekst

Ola Jonsen

Bosted:Loen, bruk nr 5
Merknad:Alo: Ingen sikre kjelder for at Ola Jonsen vart gift med enka Marette Olsdatter. Det er lagt til grunn at Ola Jonson som er oppførd som brukar i bygdeboka er same person som Ole Jonsen Loen som det var skifte etter i 1748. I dette skiftet var Marrite Olsdatter oppførd som enke.

Familie

          
     
   
       
   
  
 Ola Jonsen  
Ektefelle
Marette Olsdatter    
  
 Barn
Anders Olsen Loen 
Joen Olsen Loen 
Guri Olsdatter Loen f.1718 
Ane Olsdatter Loen f.1728