Loen sokn - Loen - Arnebruket - Arne Larssen LoenDetalj - Bilde - Kilde - Tekst

Arne Larssen Loen

Kilder

DatoTypeRolle
1849-01-08DåpDåpsbarn
*Barn: Arne Loen *Far: Lars Arnesen *Mor: Oline Andersdatter
1865-12-31HushaldSønn-tell
1865 Loen: *Lars Arnes.. Husfader. 55 *Oline Andersd.. hans Kone. 55 *Arne Lars.. deres Søn. 17 *Christi Larsd.. deres Datter. 23 *Gjertru Larsd.. deres Datter. 15
1876-01-03HushaldSønn-tell
1875 Loen 70 / 14 * Lars Arnesen f. 1811; Husfader; g; Gaardbruger * Oline Andersdatter f. 1811; Kone; g; * Arne Larsen f. 1849; Søn; ug; Gaardens Eier, Hjelper Faderen med Grbr. * Gjertrud Larsdatter f. 1851; Datter; ug; Budeie * Randi Arnesdatter f. 1824; Søster til Lars Inderst; ug; Spinding og Strikker
1876-07-03VielseBrudgom
*Gift: 03.07.1876 *Mann: Arne Larsen, Loen, f./alder: 08.01.1849 *Kvinne: Dorthe Simonsdatter, Hougen, f./alder: 13.07.1852 *Far til brukdgom: Lars Arnesen Loen *Far til brud: Simon Hansen Hougen *Diverse: gift i Loen
1878-01-15DåpFar
*Barn: Oline Loen *Far: Arne Larsen, f. 1849 *Mor: Dorthe Simonsdatter, f. 1852, *Diverse: gbr-død 1/4 time efter fødselen
1879-09-01DåpFar
*Barn: Lars Loen *Far: Arne Larsen, f. 1849 *Mor: Dorthe Simonsdatter, f. 1852, *Diverse: gbr
1881-02-01DåpFar
*Barn: Lars Simon Loen *Far: Arne Larsen, f. 1849 *Mor: Dorte Simonsdatter, f. 1852, *Diverse: gbr
1884-02-03DåpFar
*Barn: Oline Andrine Loen *Far: Arne Larsen, f. 1849 *Mor: Dorthe Simonsdatter, f. 1852, *Diverse: gbr
1887-02-02DåpFar
*Barn: Eli Serine Loen *Far: Arne Larsen, f. 1849 *Mor: Dorthe Simonsdatter, f. 1852, *Diverse: gbr-død før stadfestelsen
1888-05-30DåpFar
*Barn: Eli Serine Loen *Far: Arne Larsen, f. 1849 *Mor: Dorthe Simonsdatter, f. 1852, *Diverse: gbr
1891-01-01HushaldHusfar-tell
Loen 70 / 14 *Arne Larss. Loen; f. 1849; Selv Hovedperson; Gift *Dorte Simondtr. Loen; f. 1852; Hustru; Gift *Lars Arnesen Loen; f. 1881; Søn; *Oline Arnedtr. Loen; f. 1884; Datter; *Eli Arnedtr. Loen; f. 1888; Datter; *Oline Andersdtr. Loen; f. 1811; moder kårkone; Enke *Anne Simondtr. Opheim; f. 1885; Tienestetyende; Ugift *Randine Arnedtr. Loen; f. 1824; farsøster, fattiglem; Ugift
1891-09-19DåpFar
*Barn: Synnøve Anna Loen *Far: Arne Larsen, f. 1849 *Mor: Dorthe Simonsdatter, f. 1852, *Diverse: gbr
1894-11-09DåpFar
*Barn: Astrid Gudrun Loen *Far: Arne Larsen, f. 1849 *Mor: Dorthe Simonsdatter, f. 1852, *Diverse: gbr
1900-12-03HushaldHusfar-tell
1900 Loen: *Arne Larssen Loen. Hf. 1849 *Lars Arnesen Loen. S. 1881 *Oline Arnedtr Loen. D. 1884 *Eli Arnedtr Loen. D. 1888 *Synneve Arnedtr Loen. D. 1891 *Astrid Arnedtr Loen. D. 1894
1910-12-01HushaldHusfar-tell
1910. Loen (gaard), 70/14 * Arne Larssen Loen, hf, f: 1849-01-08, Gaardbruker, e * Lars Arnesen , s, f: 1881-02-01, søn gaardsarb, ug * Eli Arnedatter Loen, hm, f: 1888-04-30, datter, ug * Astrid Arnedatter Loen, d, f: 1894-11-09, datter, ug
1911-06-29VielseFar brudg
Vielse 29.06.1911 *Brudgom: Lars Arneson, Loen f. 1881 *Brud: Helga Marie Olsdotter, Loøren f. 1892 *Far Brudgom: Arne Larsson *Far Brud: Ole Johannesson
1911-10-12DødsfallDen døde
Død/begr.: 12.10.1911 / 21.10.1911 *Den døde: Arne Larsson Loen f. 1849 Loen / Loen *Diverse: enkem. gardbr
1915-06-22VielseFar brud
Vielse 22.06.1915 *Brudgom: Rasmus Mathias Daniel Sæten, Sæten f. 1887 *Brud: Eli Serine Arnesdotter, Loen f. 1888 *Far Brudgom: Bendik Andersson *Far Brud: Arne Larsson
1922-06-29VielseFar brud
Vielse 29.06.1922 *Brudgom: Ole Andersson Tjugen, Loen f. 1894 Gardbr. *Brud: Astrid Arnedotter Loen, Loen f. 1894 Jordmor. *Far Brudgom: Anders Jørgenson *Far Brud: Arne Larsson