Loen sokn - Loen - Arnebruket - Lars Larssen OppheimDetalj - Bilde - Kilde - Tekst

Lars Larssen Oppheim

Kilder

DatoTypeRolle
1759-09-17SkifteSkifte-person
3064. Skifte etter Lars Larsen Loen (1758-1762) Yngve Nedrebø: Skiftet er datert 17. september 1759 og nevner enken Ane Jensdatter og sønnen Anthons Larsen, 16 år.
1759-10-07DødsfallDen døde
*Død: 07.10.1759 *Begr.: 07.10.1759 *Navn: Lars Larssen *Født/alder: 40 *Bosted: Loen *Diverse: gift