Nordsida - Bergset - Mattisbruket - Anders Torbjørnsen BergsetDetalj - Bilde - Kilde - Tekst

Anders Torbjørnsen Bergset

Født:1614
Merknad:Kjelde for oppføring er Bygdeboka. Det er berre farsnamnet som er nytta som indikasjon på at Jon Andersen er sonen hans.l

Familie

Svein Steinbjørnsen Bergset          
     
   
 Torbjørn Sveinsen Bergset   Guri Bergset (ca 1620)   
   
  
 Anders Torbjørnsen Bergset 
 
  
 Barn
Jon Andersen Bergset f.1655