Nordfjord - Nordsida - Bergset - MattisbruketDetalj - Eier/bruker - Bilde - Kart - Tekst

Mattisbruket

Gård:Bergset
Bruksnr: 1449/96/1
Bygdeboka: Bruket var opprinneleg (før 1600) 1 pd odelsgods og 1 pd. Sigdestadgods