Nordsida - Bergset - Olabruket (6) - Anders Olsen BergsetDetalj - Bilde - Kilde - Tekst

Anders Olsen Bergset

Kilder

DatoTypeRolle
1760-02-23DødsfallDen døde
*Død: 23.02.1760 *Begr.: 23.02.1760 *Navn: Anders Olsen *Født/alder: 83 *Bosted: Bergsetter *Diverse: gift