Nordfjord - Nordsida - Bergset - Olabruket (6)Detalj - Eier/bruker - Bilde - Kart - Tekst

Olabruket (6)

Gård:Bergset
Bruksnr: 1449/96/6
Var 2 pd. derav 1/2 pd odg, 12 mk. åtte Utvik-kyrkja, 12 mk Innvik_kyrkja