Ringsaker. Alle - Sterud - Sterud nordre - Inga MoenDetalj - Bilde - Kilde - Tekst

Inga Moen

Født:1894-11-14 Død:1964-01-12
Bosted:Sterud
Merknad:Kilde Randi Dahl: Far (Peder) og hans foreldre hadde en av Kaulum gårdene. Den er nå borte og lagt inn under en annen gård. De som kjøpte av far var uten arvinger til å ta over, så den ble etter hvert tilleggsjord. Min far var ved gullmine i Ohio og skulle heim og ordne ting for sine foredre i 1914 før han reiste over igjen, men ble stanset av 1 verdenskrig. Min mor Inga Moen kom til Sterud som budeie (etter konfirmasjon, tror jeg) til en ungkar, Ole Sterud. Han var ordfører på Nes bl.a. Hun fikk etter hvert husmorskole av ham og ble husholder hos ham til han døde, og arvet alt. Hun møtte så far som var første drosjeeier på Nes, og han var 20 år eldre enn henne.

Familie

          
     
   
       
   
  
 Inga Moen 
Ektefelle
Peder Pettersen Nygaard f.1874   
  
 Barn
Birgit Rosenlund f.1928 
Ingeborg Borge f.1930 
Gerd Nygaard Andersen f.1931 
Ruth Grimsrud f.1933 
Agnes Olsen f.1934 
Randi Dahl f.1938