Resten av Noreg - Ringsaker. AlleBildepunkt - Kart - Tekst

Ringsaker. Alle

Bygdeskildring. Sokn. Ringsaker. Alle

Presentasjonen i LOKHIS er basert på følgende inndeling: Kommune - sokn - gård - bruk. Denne inndelingen er brukt fullt ut bare for Stryn kommune. For Ringsaker kommune har man med bare noen få gårder i systemet, og har derfor slått samen alle sokna i Ringsaker til en gruppe: "Sokn. Ringsaker. Alle"