Resten av Noreg - Ringsaker. Alle - SandakerBilde - Kart - Tekst

Sandaker

Bygdeskildring. Garden Sandaker

Sandaker lå i gamle Nes kommune med gårdsnr 72. Ved sammensling til Ringsaker fikk gårde gnr 603. I bygdeboka er beliggeheten beskrevet på følgende måte. "Sandaker ligger i baklien og jordarten er måtelig. Gården grenser fra gammelt i syd mot Syljebæk, i øst mot Skoug/Bokalrud, i nord mot Myhre, i vest mot Kjonerud. Avstanden til Mjøsa er 1/4 mil ble det bemerket i matrikkelkommisjonen i 1866". Nedenfor er det et kartutsnitt som viser beliggenheten.

Nes med merke for gården Sandaker

Gården Sandaker antas å ha vært dyrket allerede i høgmiddelalderen, men den lå øde like etter svartedauden. Den ble trolig ryddet igjen i siste halvdel av 1500-tallet. Gården ble ikke delt før 1800, men i første halvdel av 1800 tallet ble 5 bruk delt fra. Sandaker nedre (bruk nr 1) var restene av den opprinnelige gården (kilde for dette avsnittet er bygdeboka ).

For å viser gården Sandaker er det nedenfor lenke til en kopi fra gårdskartet på nett som viser brukene med gårdsnr 603 i 2019. Ved oppslag i gårdskartet på nett i 2019, finner man ikke bruk nr 1, og det kan eventuelt være slått sammen med et annet bruk (kanskje 587/1).


Gårdskart for Sandaker, gardsnr 603 i Ringsaker