Resten av Noreg - Ringsaker. Alle - Sandaker - Sandaker nedreDetalj - Eier/bruker - Bilde - Kart - Tekst

Sandaker nedre

Gård:Sandaker
Bruksnr: 0412/603/1
Løpenr 1838:87a
Areal: jordbruk: 100, skogbruk: 25
I løpet av første halvdel av 1800 ble 5 bruk delt fra gården.Burk nr 1 er restene av hovedbølet. Skylda på hele garden var20 lispund i 1820. Hovedbølet hadde igjen 9 1/6 lispund i 1838.Gårdsnummeret ble endret ved sammenslåing av Nes med Ringsaker. Garden fikk da gnr 603. I Nes hadde gården gnr 72. I "Gårdskart på nett" finner jeg ikke bruk nr 1 på gnr. 603 i Ringsaker i 2016. Kan det ha blitt slått sammen med annet bruk - kanskje 587/1 ??????