Bildegalleri Bruk:
Loen, bnr. 70/6 Sjurebruket

Utsikt frå tunet

1. Utsikt frå tunet mot vest
2. Utsikt frå tunet mot aust

Husa

3. Våningshuset 2005 mot vest
4. Våningshuset ca 1970 mot aust
5. Driftsbygningen ca 1970
6. Bygging av driftsbygningen 1961/62
7. Ved låvebrua på gamle-låven før 1950
8. Gamle-låven og stabburet før flytting
9. Stabburet etter at det bles ned nyårshelga 1991/92
.
10. Stabburet slik det er i dag (bilde frå 2004)
11. Tegning av stabburet og gamle-låven
.
12. Tunet på Sjurebruket ca 1910-1920
.
13. Gamlestova, stabburet og gamle-låven. Måleri.
14. Nystova. stabburet og gamlestova. Utsnitt av bilde
15. Sjureselet på Lostøylen. 1979.
Det døde paradiset
16. Sjureselet på Høgesetra. 1999

Garden og arbeid

17.X1 Myrane. i 1926 med hesjar med tretorder.
17.x2. Myrane i 1926 med hesjar med tretroder
17. Myrane. Før planering ca 1960.
18. Myrane i 1970 før den nye teigdelinga vert teken i bruk
19. Øyrabakken med korn på staur ca 1930.
20. Øyrabakken slik den såg ut i 2007.
21. Teigen ovanfor Brennhaugen før oppdyrking ca 1980.
22. Teigen ovanfor Brennhaugen under oppdyrking
23. Nonsmat i Bråvallsgjerdane. 1964.
24. Ripa, dei gamle hagane og Magnehusa
25. Ripa og Magnehagen 2008.
26. Kaffipause på kulturbeitet ca 1935
27. Premieku 1932.

Brukarane med familie

26. Audun og Marit 2006.
27. Brukarane. Olav og Aslaug ca 1950
28. Brukarane Andreas og Marte etter ca 1900.
29. Brukarane Ola og Olina før ca 1900
30. Ola og Olina med 5 av borna. 1890-talet.
31. Ola med barnebarna ca 1908