Reise i bilde.
Bruk 78/3 tekstmeny

Tilbake til:
Start Reise i kart
Sokn: Loen
Gard: Nesdal Indre, gnr 78
Bruk: Nesdal Indre, bruksnr. 78/3

Denne sida viser:

Kartnivå: Bruk
Nesdal indre.
Annbjørn-bruket. Gnr/bnr 78/3
Tekstmeny.

Bygdeboka. Eigar- og brukarliste for kvart bruk

  • Bruk 78/3 Annbjørn-bruket i Nesdal indre
  • Lodalen 1900 - 1940

  • Bruk 78/2 Annbjørn-bruket i Nesdal Indre