Nordfjord - Nordsida - Bergset - Villumbruket (5)Detalj - Eier/bruker - Bilde - Kart - Tekst

Villumbruket (5)

Eier/Bruker

Jakob Olsen Bergset, bruker: 1563
Bygdeboka: Rudbolsmann til Ytretun, n. i 1563
Rasmus Jakobsen Bergset, bruker: 1595
Bygdeboka: Brukar før 1595 1/4 av garden
Anders Rasmussen Bergset, bruker: 1646
Bygdeboka: Brukar før 1646 1 pd. 22 1/2 mk. 1 m.k: derav 1 pd. Billegods
Rasmus (Andersen) Bergset, bruker: 1673
Bygdeboka: Brukar før 1673 av 2 pd. = 1 pd og 22 1/2 mk odg. Mogens Sigdestad åtte 4 1/2 mk i bruket
Ola Olsen
Bygdeboka: Var visst gift med Anders Rasmussen si enkje. Ola L. Bruland åtte bruket
Peder Abrahamsen Hegdal, f. 1675, bruker: 1707
Bygdeboka: b. 1707 2 pd. med svoger, Ole Larssen Bruland, åtte 1/2 pd. i Sølvberg. Arne Hegdal åtte i 1718 1 1/2 pd.
Abraham Pedersen Bergset, f. 1708, eier: 1743
Bygdeboka: sk. 1743 på 1/2 l = 2 pd. sksk
Jens Abrahamsen Bergset, f. 1750-11-23, eier: 1779
Abraham Jenssen Bergset, f. 1790-04-11, eier: 1809
Niels Halversen Vallager, f. 1791, bruker: 1827
Bygdeboka: Gift med enka Barbro, brukar 1827
Villum Andersen Møchlebust, f. 1813, eier: 1843
Bygdeboka: Svigerson gift med Malene Abrahamsdatter, sk. 1843
Jon Olsen Moldestad, f. 1825, bruker: 1851
Bygdeboka: Gift med enka Malena, brukar 1851
Abraham Villumsen Bergset, f. 1842-09-28, eier: 1858, bruker: 1851
Bygdeboka: hmbr. 1851, sk 1858 på kyrkjeparten, br frå 1867
Vilhelm Abrahamsen Bergset, f. 1866-07-11, eier: 1884, bruker: 1880
Bygdeboka; Sk. 1884, br. i 1880-åra
Ivar Andreas Vilhelmsen Bergset, f. 1899-12-11, eier: 1928
Bygdeboka: sk. 1928, planta mykje skog
Vemund Ivarsen Bergset, eier: 1958