Nordfjord - Loen sokn - Tjugen - Husmannsplass utan jordDetalj - Eier/bruker - Bilde - Kart - Tekst

Husmannsplass utan jord

Eier/Bruker

Lars Knutsen Tjugen, f. 1755-05-20
Kjelde Folketeljinga 1801: Jordløs huusmand og smed