Nordfjord - Loen sokn - Loen - KlampenborgDetalj - Eier/bruker - Bilde - Kart - Tekst

Klampenborg

Eier/Bruker

Anders R Lødemel, f. 1868, bruker: 1892
Bygde etter 1892, flytte bort 1902