Nordfjord - Loen sokn - Loen - KlampenborgDetalj - Eier/bruker - Bilde - Kart - Tekst

Klampenborg

Gård:Loen
Bruksnr: 1449/70/9004
Hus på leigd grunn vest for øvste Lotunet. Huset vart bygt av Anders Lødemel som var maskinist på båtane på Lovatnet frå 1892. Seinare kjøpte han bruk nr 6, Nyheim på Ytre Skarstein og flytta dit med familien i 1902.