Nordfjord - Loen sokn - Loen - LoøyraDetalj - Eier/bruker - Bilde - Kart - Tekst

Loøyra

Utsnitt av skisse frå jordskiftekart 1898 som viser tunet der husa på bruk nr 17 Loøyra er markert