Nordfjord - Loen sokn - Loen - SjurebruketDetalj - Eier/bruker - Bilde - Kart - Tekst

Sjurebruket

Gård:Loen
Bruksnr: 1449/70/6
Løpenr 1838:121
Areal: jordbruk: 65, skogbruk: 300
Ca. år: 1980, Sjurehuset sett frå vest
Sjurebruket var frå gamalt eitt av dei 14 gardsbruka i Loen: Frå 1.1.2021 vart bruket slått saman med bruk 70/1 med 70/1 som driftssenter. Frå same tid vart familen på Sjurebruket knytt til eigedom 70/251 med Audun Loen, og deretter med Olav Loen som eigar.

Hendelser

1962Ny driftsbygning
Ny driftsbygning vart sett opp 1961-62. Ein nytta grindane frå dengamle låven. David Mindresunde var byggmeistar. Olav Loen var med og og arbeidde heile tida. Jon Solvik og Bjarne Drageset var også med.