Nordfjord - Loen sokn - Strand - Bruk nr 1Detalj - Eier/bruker - Bilde - Kart - Tekst

Bruk nr 1

Gård:Strand
Bruksnr: 1449/84/1
Løpenr 1838:1
Ca. år: 2000, Strand indre og ytre tatt fra vegen mot Rake. Sommarferien Utsnitt som viser Strand indre