Nordfjord - Loen sokn - Bødal - KnutebruketDetalj - Eier/bruker - Bilde - Kart - Tekst

Knutebruket

Gård:Bødal
Bruksnr: 1449/77/2
Løpenr 1838:141
Ca. år: 1930, Vebyg076.jpg 1930010 / Natur / Bygning / Bødal / Type: BRO. Gen / Skole-huset. Erke- og Knut-bruket Bødal. Huset fremst til venstre er skulehuset. Huset med arkoppbygg til høgre er Knut-bruket. Bakanfor skulehuset ligg Erke-bruket

Hendelser

2015-05-04Nausttomter. Dispensasjon
Kjelde Fjordingen: Sektorutvalet for tekniske saker i Stryn har samrøystes gjeve dispensasjon for etablering av tre nasusttomter i Bødal. Kvar av tomtene er på ca. 80 kvadratmeter. Dei skal etablerast på gardsnummer 77, bruk nr 2. Det eie skal tilhøyre bruket. Dei to andre skal nyttast av andre eigedomar i Bødal..