Nordfjord - Loen sokn - Marså - MarsåDetalj - Eier/bruker - Bilde - Kart - Tekst

Marså

Eier/Bruker

Bottolf Simensen Marsaa Nybø, f. 1689, eier: 1720, bruker: 1717
Bygdeboka: b 1717 1 pd med Margr. Brandal; sk 1720 p. s. med R. Brandal; sk 1727 på 1 pd med P.O. Schreuder. K.: 1 (Anne Andersdatter Lunde) 2. Randi Paulsd. d 105 1/2 år g. 1772
Povel Botolvsen Marså, f. 1720, eier: 1756
Anders Povelsen Marså, f. 1750, eier: 1773
Bygdeboka: sk 1773, men flytte til Fure
Samuel Povelsen Marså, f. 1753-11-26, bruker: 1775
Peder Anderssen Furre, f. 1781-02-04, eier: 1816, bruker: 1805
Anders Pedersen Marså, f. 1808-01-17, eier: 1835
Karolus Andersen Marså, f. 1846-04-08, eier: 1863
Lars Kristianson Roseth, f. 1878-09-09, eier: 1910
Bygdeboka:For til USA med huslyden. I bygdeboka er Johannes Simonsen Storesunde oppført med skjøte 1913. Antar at Lars selde til han
Karoline Karolusdatter Marså, f. 1887-05-27, eier: 1917
Bygdeboka: Sk. 1917, Tok br. med odelsrett
Anders Jenssen Lunde, f. 1895-06-26, eier: 1929
Manglar opplysning om kven som overtok som neste eigar
Kåre Strand, f. 1955-02-11, eier: 1995
Kilde: Grunnboka ved oppslag i januar 2019